proWIN stichting

De stichting is in 2010 opgericht met als doel de levensomstandigheden van kinderen in nood in Duitsland en in het buitenland blijvend te verbeteren.
De organisatie werd op 23  maart van hetzelfde jaar door het Saarlandse ministerie van Binnenlandse en Europese zaken erkend als handelsbekwame stichting naar burgerlijk recht.

Activiteiten van de stichting

  • Bevordering van (voor)schoolse faciliteiten
  • Bevordering van de bouw van nieuwe en ondersteuning van bestaande gezondheidsinstellingen
  • Ondersteuning bij het oprichten van kinder- en jeugddorpen
  • Elke vorm van hulp aan kinderen en jongeren in ramp gebieden
  • Het bevorderen van projecten die worden ondersteund door fiscaal vrijgestelde organisaties en die dienen om een menswaardig bestaan van kinderen en jongeren en hun sociaal-maatschappelijke integratie zeker te stellen
  • Bevorderen van de betrokkenheid en/of integratie van kinderen en jongeren
  • Bevorderen van culturele en muzikale projecten en evenementen met kinderen en jongeren, op voorwaarde dat ook kinderen in nood, zoals bedoeld in de statuten, hieraan kunnen deelnemen en ervan kunnen profiteren
  • Bevorderen van maatregelen ter bevordering van het eigen initiatief en persoonlijke verantwoordelijkheid van kansarme kinderen en jongeren

Veelgestelde vragen

Wie heeft de proWIN Foundation opgericht?
De proWIN Foundation is opgericht door de familie die proWIN heeft opgericht (de families Winter en Schäfer).
Hoe lang bestaat de stichting proWIN al?
Het certificaat van erkenning van de rechtsbevoegdheid van de "Stichting proWIN" werd afgegeven op 23 maart 2010. (in de zin van § 80 BGB). Bekendmaking in het officiële publicatieblad van Saarland door de stichtingsautoriteiten.
Wat zijn de primaire financieringsdoelen van de stichting proWIN?
De verstrekte fondsen worden doorgesluisd naar sociale projecten voor kinderen en jongeren in Duitsland en daarbuiten. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook individuele gevallen worden ondersteund.
Wie vertegenwoordigt de stichting proWIN?
De bestuursleden van de Stichting proWIN zijn Ingolf Winter, Gabi Winter, Stefan Schäfer, Sascha Winter en Michael Winter. De ambtstermijn van de Raad van Bestuur is 5 jaar. De leden van de Raad van Bestuur vervullen hun taken op honoraire basis.
Hoeveel bedraagt het stichtingskapitaal?
De stichting beschikt over een vermogen van € 100.000 in contanten. Dit moet permanent en onverminderd worden gehandhaafd. De administratieve kosten van de stichting moeten vooraf worden gedekt uit de inkomsten en donaties. Het boekjaar komt overeen met het kalenderjaar.

Wil jij ook helpen?

Je donatie komt aan!

Steun de proWIN stichting met je eigen donatie en stimuleer sociale projecten voor kinderen en jongeren.
Doneer nu
Gabi Winter, Curator
Gabi Winter, Curator