Financiering aanvragen

Project financiering

Bedankt voor je interesse in projectfinanciering. Vul het volgende formulier volledig in!

1

Details van het project

Beschrijf zo gedetailleerd mogelijk waarvoor je projectfinanciering wilt aanvragen!

2

Gegevens van de begunstigde

Wie moeten we sponsoren?

3

Bankgegevens

Naar welke bankrekening moet het financieringsbedrag worden overgemaakt in geval van goedkeuring?

EUR

Uw persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. b GDPR voor zover dit noodzakelijk is voor het boeken en verwerken van de donatie / donatie follow-up. Met uitzondering van de banken die de rekening aanhouden, worden uw persoonlijke gegevens niet doorgegeven aan derden. In overeenstemming met art. 15 GDPR (General Data Protection Regulation) hebt u te allen tijde het recht om uitgebreide informatie van Stichting proWIN te vragen over de persoonlijke gegevens die over u zijn opgeslagen. Onder de voorwaarden van Art. 16 tot 18 GDPR kunt u te allen tijde verzoeken om correctie, verwijdering en blokkering van individuele persoonlijke gegevens. Uw toestemming voor publicatie op deze website kunt u te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar foerderung@prowin-stiftung.net. Als u uw toestemming intrekt, verwijderen we de door u verstrekte gegevens.